Najnowsze artykuły

Foch na niemiecką flagę
30 sierpnia 2016

Redaktor Tomasz Szymborski z katowickiej TVP, a wraz z nim zastępy internetowych krzykaczy, zatrzęśli się z oburzenia na widok flagi niemieckiej obecnej na Marszu Autonomii. Cóż zdrożnego w tym, że zamieszkali w RFN Ślązacy przybywają na manifestację z symbolem kraju, w którym aktualnie żyją?

Na radiowej fali
29 sierpnia 2016

Kiedy rozpowszechniło się radio, poza muzyką czy słuchowiskami zaczęły docierać pod strzechy przede wszystkim istotne wiadomości. Oczywiście nie brakło takich, którzy zaczęli wykorzystywać fale eteru do podnoszenia skuteczności swoich armii. Ale jak mówi stare przysłowie – każdy kij ma dwa końce.  Plany dowódców radio mogło też zupełnie zniweczyć, nawet jednym komunikatem. Hitlerowcy na terenach okupowanych […]

Na spotkaniu w Wejherowie – na którym redakcję „Jaskółki Śląskiej” reprezentował Jacek Tomaszewski – podkreślano, że media mniejszościowe w Europie zderzają się z podobnymi barierami: niechęcią ze strony mediów publicznych, problemami z finansowaniem i utrudnieniami legislacyjnymi.

Klub „dobrych zmian”
22 sierpnia 2016

Za sprawą ostatnich wydarzeń politycznych hasło „dobra zmiana” jest wymawiana na wszystkie sposoby. Mam jednak wrażenie, że w Polsce czasem panuje taka orwellowska rzeczywistość.

Więcej