Odezwa o narodowości śląskiej
3 kwietnia 2016
0

Jak wszyscy wiemy, współczesne pojęcia narodu i narodowości wykrystalizowały się w czasach Wiosny Ludów. Wtedy także na popularności zyskała idea solidaryzmu narodowego. Najlepszym tego przykładem była tzw. Liga Polska skupiająca różne środowiska działające na korzyść narodowości polskiej.

Po rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów Wielkopolska znalazła się w jednym organizmie państwowym z Górnym Śląskiem, co skutkowało pojawieniem się wielu krzewicieli polskości wśród Górnoślązaków. Na Górnym Śląsku powstawało coraz więcej polskojęzycznych czasopism.

Dokładnie 7 kwietnia 1849 roku w jednym z nich pojawiła się odezwa Jana Gajdy do „Ludu Górno-Szląskiego”, w której to autor wzywa, aby na model Ligi Polskiej powołać Ligę Śląską działającą na korzyść narodowości śląskiej. Na pierwszej stronie czytamy:

Bracia! Przeszłoroczne wiekopomne czasy i lud pospolity z letargu przebudziły i stanowisko jego opłakane publiczności na widok wyprowadziły. A i dla nas zbliżają się inne czasy, gdzie to i my do narodów oświeconych liczyć będziemy się mogli. Lecz abyśmy ten cel obsiągli, musimy pracować, bo bez pracy nie będą kołacze. Pytacie się jako? Słuchajcie! – Uczy nas historya Angielczyków, Francuzów i Niemców, że gdy lud się pobrata, połączy się w jedyną całość, to go największy wróg nie pokona. I my to samo czynić możemy, oparci na wolnościach konstytucyjnych załóżmy Ligę Szląską na wzór polskiej, z tym zamiarem, że o rzeczy czysto szląskie starać i narodowość szląską popierać będziemy.

Autor odezwy był działaczem społecznym, poetą i malarzem. Pod odezwą podpisał się jako malarz. Zajmował się malowaniem kościołów, tłumaczeniem scen teatralnych z niemieckiego na polski oraz prowadzeniem kółek oświatowych. Pochodził z Ciasnej niedaleko Lublińca, a zmarł w Żorach. O jego innych działaniach na rzecz narodowości Śląskiej nic autorowi tekstu nie wiadomo, także nie ma żadnej informacji o dalszych próbach powołania Ligi Śląskiej.

Sama odezwa, mimo iż została na podwale przez redakcję skomentowana nadzieją, że Liga Śląska będzie odwoływać się do polskości, powinna mieć bardzo istotne znaczenie dla osób poczuwających się do narodowości śląskiej. Jest ona bowiem dowodem na to, że współczesne pojęcie narodowości śląskiej tworzyło się w tym samym czasie co innych słowiańskich narodowości ,w tym polskiej. Odezwa ta powinna zamknąć usta tym, którzy zarzucają działaczom na rzecz narodowości śląskiej, że wymyślili ją sobie dla bieżących celów politycznych.

Jak na razie to dla celów politycznych pojęcie narodowości śląskiej używane jest przez polityków rożnych partii, aby straszyć nią społeczeństwo. Festiwal kretynizmów na ten temat część posłów zaprezentowała nam podczas sejmowego czytania projektu zmian ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

 

mariusz_wons_profile

 

 

Mariusz Wons

Comments

comments