Nagrodzeni za działalność dla Śląska
4 lipca 2016
0

Historyk dr Barbara Kalinowska-Wójcik i eseista dr Mariusz Jochemczyk to laureaci tegorocznych nagród „Górnośląski Tacyt

W tym roku uroczysta gala wręczenia nagrody im ks. Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt” odbyła się już po raz 10. Nagrodę w 2007 roku ustanowił Ruch Autonomii Śląska. Wręczana jest co roku w dwóch kategoriach: badacz historii oraz popularyzator dziejów Górnego Śląska. Statuetkę zaprojektował tyski rzeźbiarz Augustyn Dyrda. Laureatów wyłania kapituła naukowców, której przewodniczy prof. Ryszard Kaczmarek z Uniwersytetu Śląskiego.

W kategorii badacz historii nagrodę za 2015 r. otrzymała dr Barbara Kalinowska-Wójcik z Uniwersytetu Śląskiego za monografię poświęconą Ezechielowi Zivierowi „Między wschodem i zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). Historyk i archiwista”. Zivier to żyjący na przełomie XIX i XX w. historyk i archiwista m.in. książąt pszczyńskich, żydowskiego pochodzenia.

s_09_tacyty
W kategorii badacz historii nagrodę za 2015 r. otrzymała dr Barbara Kalinowska-Wójcik. Foto: Bernard Skórok

– To bardzo ważna książka, z różnych powodów. Po pierwsze, poświęcona jest ważnej postaci, niestety wciąż nieznanej szerszemu gronu. Poza tym książka jest świetnie napisana, świetnie oparta na źródłach, bardzo dobrze wydana – naszym zdaniem w 2015 r. nie było lepszej propozycji jeśli chodzi o tego typu regionalne kwestii – mówi członek kapituły, dr Tomasz Słupik. – Mamy nadzieję, że dzięki tej nagrodzie, połączonej z nią promocji czy dyskusji o historii Żydów na Górnym Śląsku, uda nam się postać Ziviera spopularyzować” – dodał Słupik.

Statuetkę w kategorii popularyzator historii odebrał dr. Mariusz Jochemczyk z Uniwersytetu Śląskiego za cykl esejów o Górnym Śląsku pt. „Wobec tradycji. Śląskie szkice oikologiczne”. – Pretekstem do ich napisania są różne miejsca na Górnym Śląsku, które Jochemczyk próbuje opisywać w specyficzny sposób, z czego powstają pewne impresje historyczno-językowe. Literatura regionalna w wymiarze eseistycznym nie jest szeroko reprezentowana, dlatego uznaliśmy, że warto ten nurt przybliżyć” – mówi Słupik.

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagród odbyła się w wyjątkowym miejscu. Laureatów i gości zaproszono do otwartego niedawno w Gliwicach Domu Pamięci Żydów Górnośląskich, który jest oddziałem Muzeum w Gliwicach; gali towarzyszyła dyskusja poświęcona Żydom na Górnym Śląsku. – Spotkanie w tym wyjątkowym miejscu udowadnia, że na Górnym Śląsku możliwa jest współpraca przedstawicieli różnych narodowości i różnych wyznań – mówi Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ.

Wśród dotychczasowych laureatów „Górnośląskich Tacytów” są m.in. historyk sztuki prof. Ewa Chojecka, pisarz i malarz Henryk Waniek, dziennikarka i pisarka Małgorzata Szejnert, pisarz i nauczyciel Alojzy Lysko, historyk IPN Grzegorz Bębnik, a także reżyser Kazimierz Kutz i literaturoznawca prof. Aleksander Nawarecki.

Patronem „Górnośląskich Tacytów” jest pionier górnośląskiej historiografii, wieloletni proboszcz parafii w Tworkowie pod Raciborzem, ks. Augustin Weltzel (1817-1897), nazywany przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Jego publikacje uznano za przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które często cechowały późniejszą historiografię tego regionu.

jacek_tomaszewski_bio

 Jacek Tomaszewski

Comments

comments