Jerzy Gorzelik: przemówienie z X Marszu Autonomii
18 lipca 2016
0

– Przez 25 lat wolnej Polski, żaden obóz polityczny, który znajdował się u władzy, nie potraktował samorządności i decentralizacji z należytą powagą – mówił na placu Sejmu Śląskiego przewodniczący RAŚ, Jerzy Gorzelik.

 Ileż to razy słyszeliśmy, że autonomia jest postulatem zbyt radykalnym, ocierającym się wręcz o zdradę stanu. W efekcie RP nigdy nie przestała być tym, czym była wcześniej Polska Ludowa, a jeszcze wcześniej Polska Sanacyjna – Księstwem Warszawskim. W którym regiony zdane są na łaskę politycznego centrum, które mówi nam jak żyć, jak myśleć i jak wydawać nasze pieniądze. Te grzechy zaniechania, mszczą się dzisiaj recydywą centralistów w jego radykalnej postaci. Przechodząc przez czyściec dobrej zmiany musimy wyciągać wnioski z popełnionych błędów, z kruchości samorządu, który obarczany był kolejnymi zadaniami, bez przekazywania odpowiednich środków, który kolejne rządy traktowały jako chłopca na posyłki.
Z braku edukacji regionalnej, która otwierałaby umysły na różnorodność i impregnowała je na jad nacjonalistycznej polityki historycznej, arogancji władzy, która z uporem przez wiele lat nie dostrzegała największej mniejszości etnicznej w Polsce i głosiła ideał państwa jednolitego narodowo. Obrana ładu konstytucyjnego i zasady państwa prawa jest dziś najwyższą koniecznością. Nie może jednak oznaczać bezrefleksyjnego trwania przy tym, co w owym ładzie jest tak naprawdę szkodliwym i destrukcyjnym przeżytkiem. Obecny kryzys w pełni obnażą te słabości o których mówimy od lat. Ten kryzys jest szansą na ponowne przemyślenie roli regionu. Płomień tej pełzającej norodowocentralistycznej rewolucji w końcu się wypali.

Zobacz całe wystąpienie Jerzego Gorzelik z X Marszu Autonomii.

Comments

comments