Szansa na przywrócenie autonomii
26 maja 2017
0

3 maja prezydent Andrzej Duda zapowiedział referendum w sprawie zmian w Konstytucji RP. – Z perspektywy RAŚ to otwarcie debaty o przywrócenie autonomii województwa śląskiego zniesionej nielegalnym dekretem KRN z 6 maja 1945 roku – mówi przewodniczący RAŚ, Jerzy Gorzelik.

W związku z zapowiedzianym referendum Ruch Autonomii Śląska, 11 maja, złożył w Kancelarii Prezydenta RP pismo, w którym domaga się rozwiązania zasadniczego problemu prawnego, z którym do tej pory nie uporała się wolna Rzeczpospolita. Chodzi o stalinowski akt z 6 maja 1945 roku, w którym to Bierut zniósł autonomię Śląska. – Uznanie nielegalności tego aktu prawnego oznaczałoby, że Statut Organiczny Województwa Śląskiego, a więc fundament międzywojennej autonomii, jest wciąż obowiązujący – mówi Gorzelik.

Autonomia dla wszystkich

W piśmie skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy Ruch Autonomii Śląska apeluje, aby w zapowiadanym referendum uwzględniono postulat przyznania praw do autonomii regionalnej wszystkim województwom.

Zdaniem Gorzelika powrót do autonomii województwa śląskiego w jej przedwojennym kształcie nie jest możliwy. – Dziś w rozwiniętych państwach dużej i średniej wielkości samorząd jest tożsamy z autonomią. Nie jest on przyznawany regionom w drodze wyjątku, ale na zasadzie powszechności – mówi Gorzelik.

Jak mówi lider RAŚ autonomia jest realną samorządnością i stać się może skuteczną odpowiedzią na wyzwania rozwojowe Rzeczpospolitej. Autonomia to czytelny podział kompetencji pomiędzy administracją rządową a samorządem regionalnym oraz sprawiedliwy i niepodważalny system finansowania województw.

– Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał konieczność odrzucenia balastu Polski Ludowej. Referendum to szansa, by te deklaracje nie okazały się kolejnymi deklaracjami bez pokrycia. Liczymy na to, że prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej będzie zależeć na potwierdzeniu swojej wiarygodności.

– mówi Gorzelik.

Marne szanse

Śląscy regionaliści kończą pismo do prezydenta słowami: „Panie Prezydencie, liczymy na Pańską determinację w dążeniu do odrzucenia tradycji komunistycznego bezprawia, kontynuowanej po roku 1989, i podjęcie kroków na rzecz uznania dekretu z 6 maja 1945 roku za nieważny. Jesteśmy przekonani, że działanie to zainicjuje budowę dobrobytu i pomyślności Rzeczypospolitej poprzez uznanie prawa regionów do autonomii – realnej samorządności.”

Andrzej Duda wielokrotnie podkreślał konieczność odrzucenia balastu Polski Ludowej. Liczymy na to, że prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej będzie zależeć na potwierdzeniu swojej wiarygodności – mówi Gorzelik. Foto: Tomasz Żak / UMWŚl

– Otwarcie debaty na temat ustroju konstytucyjnego RP to szansa, by podzielić się doświadczeniami śląskiej autonomii z innymi województwami. Oczekujemy, że w nowej konstytucji, znajdą się przepisy, które umożliwiać będą uzyskiwanie tej prawdziwej, dojrzałej samorządności, jaką jest autonomia, przez każdy region państwa polskiego – mówi Gorzelik.

Szanse żeby pytanie o autonomię znalazło się podczas referendum są znikome. – Nie ma to szans przy obecnej władzy – mówi Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. – RAŚ jednak dobrze wykorzystał szum medialny, który wytworzył się przy tej okazji – dodaje.

Każda okazja, by przypominać się i upominać o swoje jest dobra uważa Słupik.

 

Jacek Tomaszewski

Comments

comments