RAŚ do prezydenta Dudy: Chcemy Memoriału Ofiar Czystek i Represji Etnicznych
11 grudnia 2017
0

W przededniu Narodowego Święta Niepodległości zarząd Ruchu Autonomii Śląska zwrócił się do najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej z apelem o ustanowienie Memoriału Ofiar Czystek i Represji Etnicznych.

Jego zadaniem powinno być dokumentowanie i upamiętnienie prześladowań różnych grup narodowych i etnicznych w okresie Polski Ludowej.

– Podjęcie proponowanej inicjatywy pozwoliłoby nie tylko w sposób symboliczny zadośćuczynić ofiarom polityki narodowościowej władz komunistycznych oraz nacjonalistycznych ekscesów, ale przede wszystkim wypełnić luki w pamięci zbiorowej społeczeństwa – czytamy w piśmie RAŚ skierowanym do prezydenta Dudy, a także do Prezes Rady Ministrów, i Marszałków Sejmu i Senatu RP.

Memoriał powinien stać się przestrzenią dialogu, promowania poszanowania różnorodności i otwartości na odmienność, tak potrzebnych wobec przemian zachodzących w Polsce i Europie. Inicjowana przezeń dyskusja przyczyniałaby się do integracji, w ramach polskiej wspólnoty obywatelskiej, grup o różnej tożsamości i różnych historycznych doświadczeniach. Elementami Memoriału powinny być pomnik – miejsce upamiętnienia ofiar polityki narodowościowej lat 1945-1989 – oraz centrum dokumentacji i edukacji.

National World War II Memorial w Waszyngtownie jest pomnikiem zadedykowanym Amerykanom, którzy walczyli zbrojnie, jak również cywilom, podczas II wojny światowej. Każdego roku odwiedza go 4.4 milion osób. Autor: Ron Cogswell

Program instytucji winien być kształtowany we współpracy z przedstawicielami grup narodowych i etnicznych, które padły ofiarą tej polityki i często do dziś ponoszą jej konsekwencje. Powstanie Memoriału Ofiar Czystek i Represji Etnicznych przyczyni się do budowy wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa otwartego i szanującego odrębności. Będzie także dowodem, że niepodległa RP stanowi dziś wartość dla wszystkich obywateli, bez względu na ich tożsamość i pochodzenie.

 

Jacek Tomaszewski

Comments

comments