Około 30 interpelacji, spotkania, wnioski i tyty dlo piyrszoka
22 grudnia 2017
0

Zbliża się koniec roku, więc czas na podsumowanie działalności chorzowskiego koła RAŚ, którą można podzielić na dwie sfery: bieżącą działalność koła oraz aktywność radnych.

Radni zgłosili około trzydzieści interpelacji (szczegóły  można znaleźć na naszej stronie internetowej) oraz kilkanaście wniosków. Nasi radni byli zaangażowani w pracę w Komisjach: rewizyjnej, bezpieczeństwa, kultury i sportu oraz edukacji. Oboje angażują się także w działalność w Radzie społecznej chorzowskich szpitali.

Z początkiem roku udało nam się przeprowadzić z sukcesem uchwałę popierającą  organizację  na Górnym Śląsku szczytu klimatycznego pod hasłem „Kaj gŏdać ô klimacie jak niy na Ślōnsku”.

Wnioskowaliśmy także o nadanie nazwy „Klimzowiec” rondu zlokalizowanemu w tej dzielnicy. Dzięki zaangażowaniu Izabeli Nowak nowo powstała w Starym Chorzowie ulica nosi nazwę Księdza Bojarskiego – odkrywcy pokładów węgla zlokalizowanych w tej dzielnicy. Zajmowaliśmy stanowisko w kwestii połączenia chorzowskich szpitali, o czym można przeczytać na naszej stronie internetowej. Aktywizowaliśmy nasze środowisko do udziału w pracach nad budżetem obywatelskim.

Konsultowaliśmy także nasz zeszłoroczny projekt obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej cieszącej się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców, którzy chcą mieć realny wpływ na funkcjonowanie miasta. Pracowaliśmy nad propozycjami do budżetu, o czym będziemy informować na naszej stronie już po przyjęciu budżetu podczas grudniowej sesji.

Działalność koła skupiała się na kontynuowaniu działań z lat ubiegłych, jak i nowych, których trochę się pojawiło.

Poszerzamy zasięg akcji „Pamiętam o Chorzowie”. W tym roku Marcin Kupczak w zakupionej przez koło koszulce dotarł do Wietnamu i innych państw Azji. Kontynuowaliśmy współpracę z klubem sportowym UKS oraz staraliśmy się wspierać promocję innych mniejszych klubów sportowych m. in. „Jaskółek”. Cieszyliśmy się z otwarcia biura RAŚ w Chorzowie przy ulicy Wolności. Gościliśmy delegację Basków na stadionie miejskim przy Cichej 6. Tradycyjnie obdarowywaliśmy chorzowskie bajtle „Tytami dlŏ piyrszŏka” oraz bōmbōnami w Dniu Dziecka. Rozwija się pomysł organizowania spotkań z ciekawymi ludźmi związanymi z naszym miastem i regionem. Gościliśmy między innymi  Marcina Melona czy ostatnio przewodniczącego RAŚ Jerzego Gorzelika (o szczegółach spotkania można przeczytać w innym miejscu). Na zakończenie roku dla jednego z chorzowskich przedszkoli przygotowujemy niespodziankę mikołajkową. Dzieci będą mogły osobiście poznać prawdziwego Świętego Mikołaja i posłuchać czy poradzi gŏdać po naszymu.

Marcin Kupczak w zakupionej przez koło koszulce dotarł do Wietnamu i innych państw Azji. Autor: Archiwum prywatne

Nie sposób wymienić wszystkich przedsięwzięć i inicjatyw naszych radnych i członków chorzowskiego koła. Niejednokrotnie odbywają się one spontanicznie, a ich autorzy nie liczą na poklask czy obecność mediów. My radni staramy się z kolei realizować nasz program wyborczy z 2014 roku i zawarte w nim ustalenia decydują o podejmowanych przez nas decyzjach oraz działaniach.

Korzystając z okazji, jako członkowie chorzowskiego koła RAŚ, chcielibyśmy wszystkim mieszkańcom naszego Chorzowa życzyć zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole, coby ta Wilijŏ niy bōła chudŏ. Zaś na Nowy Rok energii w radzeniu sobie z codziennością oraz większej ilości czasu dla rodziny.

 

 

Krzysztof Szulc, radny miasta Chorzów, chorzow@autonomia.pl

Comments

comments