Ufoki z hakynkrojcami
28 grudnia 2017
0

Kukōm bez ôkno: bioło. Starzik zowdy godali, co jak sōm my czymuś richtiś rade i fest ô to rzykomy, to yntliś ku tymu przidzie. A jak mocka ludzi rzyko ô jedne i te same, to już na zicher. Ponoć to sie do jakoś naukowo wyerklerować: myślokształty i inksze pierōństwa.

Jedynostego listopada sześćdziesiōnt tysiyncy ôchyntoli drałowało naôbkoło Warszawy i fandzoliło, co ône chcōm Ponbōczka i biołyj Europy. No to je bioło. Trocha żech je wylynkany, bo te boroki rzykali tyż ô to, coby jejich Ponbōczek, kej już zrobi porzōndek z gejami i Arabami, wziōn sie za nos, Ślōnzokōw. Psinco wiym ô jejich Ponbōczku, nale zdo mi sie, co to tyż bydzie kyns gizda. A jak widza tyn bioły Ślōnsk naôbkoło mie, to myśla, co tyn pierōn bydzie tyż fest skuteczny.

Niyftorzy durś jeszcze niy poradzōm zmiarkować, co tak naprowdy podzioło sie we Polsce bez ôstatnie pora lot. Katać te bajtle, kere ôd piyrszyj klasy, jak ino skończyły frygać bombony z tyty, suchały ô tym jaki ôszkliwy bōł Hitler, terozki ôroz, kej już sōm majerantne, napoczły hajlować i ryczeć ô tym, kogo by rade spoliły? A możno ta pierōńsko polsko ksenofobio durś tukej cichtowała, kej by ino wyrazić swoja ôszkliwo łepa?

Derech widać, co sytuacjo we Polsce je blank podano na ta, kero była we Rajchu wele roku tysiōnc dziywiynćset trzidziystego. Widzi to kożdy, nale niykere majōm ciynżko pedzieć to ofyn. Beztōż słysza godki choby tako:

– Dyć te boroki to niy sōm żodne nazisty. To sōm normalne ludzie, tela że wylynkane skuli tego, czego niy znajōm i niy poradzōm spokopić. Dyć ône ani roz bez cōłke żywobycie niy godali z żodnym Arabym ani Żydym. Ślōnzokōw tyż niy znajōm, bo dyć we polskij szkole psinco sie ô nos godo. Dyć to wszysko ino skirz tego, co ône sōm wylynkane, co ftoś przidzie i weźnie im ta jedna jedyno Polska, kero znajōm.

Ja, toć. Mocie recht. To sōm normalne ludzie. Nale fto welowoł na Hitlera we Niymcach? Eli richtiś nazisty to była jakoś nacyjo ufokōw, kere przifurgali sam do nos w epnym statku kosmicznym z hakynkrojcym? Katać, to byli tyż normalne ludzie, kere małowiela wiedzieli, małowiela poradzili spokopić, byli wylynkane i skuli tego zrichtowali Holocaust. Toć, tak po prowdzie to trefił im sie jeszcze chytry fuehrer, kery poradził wykorzystać te jejich wylynkanie. Nale myśla, co polske nacjonalisty już znodli swojich fuehrerōw.

Jeszcze jedna analogio. Wtynczos we Rajchu tyż durś byli take, kere godali, co na zicher niy bydzie aże tak źle. Yntliś ône tyż prziszli ku tymu, co je źle. Tak źle, co gorzyj już niy bydzie. Wtynczos było za niyskoro.

Niy ma żodnych ufokōw z hakynkrojcami. Je Janusz ze Sochaczewa, kery drałowoł po Warszawie i fuloł ô „biołyj Europie”. Je Stasiu z Bielska, kery chce kożdymu przegodać, co niy ma Ślōnzokōw i niy śmiymy godać inkaszyj,  bo Polska mo być bioło, katolicko i JEDNOLITO! Nale je tyż Richat ze Fryncity, kery wciepoł na facebooka fake’owo informacjo ô Arabach, kere zgwołcili jakoś frela. Je wasz onkel Erwin z Szopiynic, kery godoł na gyburstagu wice ô hajcowaniu Żydami we piecu. Je Frida z Zabrzo, kero pado swojim bajtlōm, co homoseksualizm to je ańfachowo niymoc, choby ryma, ino że te buzyranty pierōnske niy chcōm sie lyczyć, bo im to pasuje. A we 1930 we Niymcach niy było ufokōw z hakynkrojcami, ino bōł Juergen, kery sie boł, co Żydy mu weznōm robota i Heinz, kery doł sie przegodać, co jego nacyjo to je herrenvolk. Juergen i Heinz już downo sōm umrziki. Janusz i Stasiu i tak wos niy spokopiōm. Nale co ze Richatem, Erwinym i Fridōm?

Marcin Melon

Comments

comments