Górny Śląsk to nie hasiok! Potrzebne są zmiany w prawie.
14 czerwca 2018
0

Pożar na terenie zakładu BM Recykling w Siemianowicach Śląskich ponownie zwrócił uwagę opinii publicznej na problem składowania odpadów i wynikających zeń zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia mieszkańców naszego regionu.

Po raz kolejny ujawnione zostały braki prawa, stanowionego w Warszawie bez znajomości górnośląskich realiów. Śląska Partia Regionalna wskazywała już na ułomność przyjętych rozwiązań, postulując:

Pożar w Siemianowicach Śląskich ujawnił braki prawa stanowionego w Warszawie bez znajomości górnośląskich realiów.
Autor: YouTube

1) Nałożenie na firmy, zainteresowane przetwarzaniem odpadów poza instalacjami, obowiązku wpłacania kwoty, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń w przypadku spowodowania zanieczyszczenia środowiska;

2) Wprowadzenie obowiązku uzgodnień między gminami a starostami lub marszałkiem województwa przed wydaniem zezwolenia na składowanie odpadów;

3) Przyznanie wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska uprawnień do wstrzymania działalności firm nielegalnie składujących odpady;

4) Obowiązek określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dokładnych kodów odpadów, które mogą być składowana na danym obszarze;

5) Możliwość udzielenia przez marszałka województwa odmowy składowania odpadów w przypadku negatywnego uzgodnienia z gminą.

Obowiązujące obecnie prawo nie tylko uniemożliwia skuteczne przeciwdziałanie składowaniu odpadów w sposób niebezpieczny dla środowiska i mieszkańców, ale również prowadzi do nieporozumień między poszczególnymi szczeblami samorządu.

Apelujemy do polityków samorządowych o wspólne działanie w celu jak najszybszej zmiany wadliwych regulacji prawnych.

Henryk Mercik

Comments

comments