Szyb Pułaski zagrożony!
3 sierpnia 2018
0

ŚPR zaapelowała do ministra kultury o zaangażowanie w zachowanie cennego architektonicznie kompleksu szybu Pułaski w Katowicach, który jest częścią likwidowanej kopalni „Wieczorek” oraz upomniała się o  powołanie specjalnego funduszu dedykowanego zabytkom industrialnym.

Apel do ministra został wystosowany 18 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków.

– Szyb Pułaski to obiekt o niepoślednich walorach architektonicznych. Kompleks szybu, wzniesiony około 1907 roku według projektu Emila i Georga Zillmannów, twórców kolonii robotniczych Giszowiec i Nikiszowiec, należy do najwybitniejszych dzieł architektury przemysłowej w skali nie tylko Górnego Śląska, ale całej Polski. Tworzy urbanistyczną i estetyczną całość z Nikiszowcem, który uznany został za Pomnik Historii  – przypomina dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, lider ŚPR.

Szyb Pułaski to obiekt o niepoślednich walorach architektonicznych, wzniesiony około 1907 roku według projektu Emila i Georga Zillmannów. To jedna z wizytówek Nikiszowca, która powinna zostać zachowana. Autor: Christophorus ex Silesia

Likwidacja zakładów wydobywczych pociąga za sobą z reguły wyburzenia ich naziemnej infrastruktury. Środowiska zaangażowane w ochronę dziedzictwa przemysłowego wielokrotnie postulowały przeznaczenie części wydatkowanych na ten cel olbrzymich kwot na renowację najcenniejszych obiektów i umożliwienie ich adaptacji do nowych funkcji.

– Niestety, apele o powołanie specjalnego funduszu dedykowanego zabytkom industrialnym w Rzeczypospolitej Polskiej – w tym uchwała sejmiku województwa śląskiego z 11 kwietnia 2011 roku – nie odniosły skutku – podkreśla dr inż. arch. H. Mercik, wskazując na konieczność kompleksowego rozwiązania problemu degradacji materialnego dziedzictwa industrialnego.

Red.

Comments

comments