Koło dziejów Kołodzieja
5 grudnia 2016

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”. Takimi słowami żegnali biskupi składane do grobów ofiary lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem. Nie jest to jednak żadną  przeszkodą w działalności tych, którzy na nieszczęściu rodzin zbijają polityczny kapitał.

Woda na młyn
22 listopada 2016

Żyjemy w Europie, dzięki międzynarodowym porozumieniom granice państw przestały być przeszkodą w swobodnym podróżowaniu. Natomiast za sprawą rządów i polityki PiS padło w Polsce wiele innych granic. To granice przyzwoitości, głupoty, ignorancji i chamstwa.

Prawo wyboru
21 listopada 2016

Kiedy piszę te słowa, jest już jasne, że obywatelski projekt zaostrzający dotychczasowe prawo (anty)aborcyjne zostanie przez większość sejmową odrzucony.

Choć temat zakazu handlu w niedzielę powraca do głównego nurtu polityki już od ładnych paru lat, to wciąż gorąco rozgrzewa on zarówno uczestników politycznej sceny jak i społeczeństwo. I wciąż brakuje w ramach tej tematyki merytorycznej dyskusji, a obie strony sporu korzystają z umiejętnie podsycanych emocji.

Daremny futer
7 listopada 2016

Emocje to bardzo skuteczne narzędzie oddziaływania w sferze relacji międzyludzkich i społecznych. Zwykle dzieli się je na dwie grupy: emocje pozytywne i negatywne.

Awantura o Śląskość
7 listopada 2016

Actioni contrariam semper et aequalem esse reactionem; sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse aequales et in partes contrarias dirigi. To III zasada dynamiki Isaca Newtona.

Śląsk w państwie specjalnej troski
10 października 2016

Czy znają Państwo najnowszą wiadomość o tym, co stało się z naszymi danymi osobowymi? Okazało się, że z polskiego Ministerstwa Cyfryzacji pobrano ostatnio ponad milion czterysta tysięcy danych osobowych.

Do czego Polska doszła
4 października 2016

W całej Polsce rozpętała się afera wokół tekstu Dariusza Dyrdy ze „Ślunskiego Cajtunga”, w którym autor ośmielił się przypomnieć powszechnie znane (przynajmniej na Górnym Śląsku) fakty dotyczące tego, co działo się w tym regionie w pierwszych dniach Września 1939. Tytuł tekstu był, owszem, niefortunny i lekkomyślnie prowokacyjny, jako że wyleganie na ulice i pozdrawianie żołnierzy […]

Dobra zmiana
28 września 2016

Gorące mieliśmy lato, a i pogoda swoje dołożyła… Wielu ludzi dostaje wręcz białej gorączki, kiedy przyjdzie im choćby przypadkiem obejrzeć telewizyjne „Wiadomości”. Powodów niezadowolenia, a często nawet rozpaczy nie szczędzi miłościwie nam w kraju panująca partia, która zwyciężyła w wyborach głosami około jednej czwartej społeczeństwa.