Uber jak kolej w Bytomiu
28 września 2017

W roku 1846 otwarto na Górnym Śląsku pierwszą linię kolejową. Łączyła, leżące na samej granicy Śląska i Małopolski, a zarazem Prus i Rosji, Mysłowice z Wrocławiem i dalej ze stolicą państwa pruskiego – Berlinem.

Wymyślanie Śląska na nowo
24 sierpnia 2017

Zasłużony dla sprawy górnośląskiej profesor Zbigniew Kadłubek udzielił ostatnio “Gazecie Wyborczej” głośnego wywiadu pod prowokacyjnym tytułem “Śląsk się Bogu nie udał”, w którym oskarżył Górnoślązaków o pasywność, konserwatyzm, sentymentalizm, ksenofobię, homofobię, brak poszanowania dla ekologii i jeszcze wiele innych grzechów.

Metropolitalna klatka
22 sierpnia 2017

Jeszcze przed utworzeniem metropolii rozgorzał spór o jej miano. Względy historyczne, praktyczne i marketingowe dyktowały krótką, praktyczną i historycznie uzasadnioną nazwę Silesia, ale oprotestował to prezydent Sosnowca.

Czwarte powstanie?
11 lipca 2017

W gmachu Sejmu Śląskiego „kieszonkowy Grażyński” powiesił tablicę. Czemu służyć mają tablice z brązu czy historyczne pogadanki w gronie samych swoich, które z upodobaniem organizuje wojewoda Wieczorek?

Tytuł felietonu, który Państwo czytacie to fragment gorącej, bo ledwo wczorajszej, wypowiedzi osoby spotkanej przypadkowo w kolejce do stomatologa. Starszy pan, zapewne znudzony opóźnieniem w przyjmowaniu pacjentów, postanowił się pochwalić zaradnością swoich synów, których określił jako znanych urzędników państwowych w Warszawie i na Śląsku.

Uciechy spod strzechy
9 czerwca 2017

Polski wieszcz (ten, co napisał „Litwo, Ojczyzno moja”) westchnął smutno: „O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi trafiły pod strzechy”. Niemal sto lat potem Polska powróciła na mapę Europy, jednak owe księgi nie miały jeszcze szans na dotarcie pod strzechy – tak królował analfabetyzm.

Podarymne fundusze unijne?
9 czerwca 2017

Właśnie mija półmetek unijnego okresu programowania 2014-2020, a więc czasu, w którym powinny być wydane przyznane środki z europejskiego budżetu. Chociaż w UE obowiązuje zasada „n+2”, zgodnie z którą możliwe jest wydatkowanie wsparcia aż 2 lata po zakończeniu okresu programowania, istnieje duże prawdopodobieństwo, że z uwagi na Brexit, tym razem ta zasada nie będzie brana […]

Kur wie lepiej…
2 czerwca 2017

Dawno, dawno temu, w czasach których nie pamiętają najstarsze bergmany fedrujące dzisiaj na kopalniach, w całym kraju śmiano się z jednej z piosenek kabaretu KUR. Jeden z jego programów został nazwany tak, jak tytuł kopyrtki, którą Państwo czytacie.