Nie mów fałszywego świadectwa….
18 kwietnia 2017

Jednym z dziesięciorga przykazań, na których opiera się nie tylko wiara katolicka, ale i cała kultura europejska jest nakaz: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Jak obserwujecie państwo to co pokazuje rządowa telewizja, co piszą gazety zależne od nowej władzy, to mamy wrażenie, że to akurat przykazanie zostało unieważnione. Kłamstwo stało się podstawowym sposobem […]

Wola suwerena
13 kwietnia 2017

Poseł Kaczyński, usprawiedliwiając arogancję i żenujący brak kompetencji pełniących ważne funkcje państwowe przedstawicieli swojego ugrupowania, ciągle powołuje się na mityczną „wolę suwerena”. Podobno ów suweren właśnie tego oczekuje.

Wybór przewodniczącego Rady Europejskiej ujawnił na arenie międzynarodowej bezmiar polskich kompleksów. Rząd kraju, w którym trójpodział władzy – stanowiący podstawę demokratycznego państwa prawa – stał się fikcją, a główne partie od lat toczą między sobą plemienną wojnę, wystąpił w roli samozwańczego strażnika obowiązujących w UE zasad.

Pomysł włączenia połowy Mazowsza do Warszawy wstrząsnął opinią publiczną. Nie tylko zagościł na długo w głównych serwisach informacyjnych TV, w programach publicystycznych i na łamach gazet, ale wyzwolił również prawdziwe tsunami memów w internecie.