Pomysł włączenia połowy Mazowsza do Warszawy wstrząsnął opinią publiczną. Nie tylko zagościł na długo w głównych serwisach informacyjnych TV, w programach publicystycznych i na łamach gazet, ale wyzwolił również prawdziwe tsunami memów w internecie.

Tytuł mojej kopyrtki, którą Państwo zaczynacie czytać, to zasłyszana niedawno odpowiedź mojego kolegi na złośliwości dotyczące wrzucenia do sejmowego kosza 140 tysięcy podpisów mieszkańców naszego kraju, chcących uznania Ślązaków za grupę etniczną. Przez wiele tygodni zbieraliśmy na ulicach swoich miast, osiedli i wiosek podpisy pod projektem sejmowej ustawy. Nie było łatwo, ponieważ trzeba było podpisując […]

Walonia przeciw całej Europie
7 grudnia 2016

30 października podpisane zostało porozumienie pomiędzy Unią Europejską a Kanadą w sprawie utworzenie strefy wolnego handlu. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA), bo taką oficjalną nazwę nosi to porozumienie, ma ponad 1500 stron i reguluje wszelkie możliwe obszary współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy EU a Kanadą.

Agentura
6 grudnia 2016

Zaniepokojeni domniemaną perspektywą śląskiej irredenty Polacy lubują się w denuncjacjach dotyczących – istniejącego tylko w ich umysłach – patronażu Republiki Federalnej Niemiec nad regionalistami z Górnego Śląska.

Koło dziejów Kołodzieja
5 grudnia 2016

„Wieczny odpoczynek racz im dać Panie”. Takimi słowami żegnali biskupi składane do grobów ofiary lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem. Nie jest to jednak żadną  przeszkodą w działalności tych, którzy na nieszczęściu rodzin zbijają polityczny kapitał.