O Śląsk trzeba powalczyć obywatelsko
5 października 2015

Z profesorem Zbigniewem Kadłubkiem – kandydatem do sejmu z listy Zjednoczeni dla Śląska, filologiem klasycznym, ale przede wszystkim pisarzem, śląskim regionalistą i reprezentantem Ślązaków w sejmie podczas prezentowania obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych praz języku regionalnym rozmawia Jacek Tomaszewski.

Śląsk jest jednością
1 września 2015

Z Dietmarem Brehmerem – dziennikarzem i działaczem regionalnym, wieloletnim przewodniczącym Niemieckiej Wspólnoty Roboczej „Pojednanie i Przyszłość” oraz prezesem Górnośląskiego TowarzystwaCharytatywnego rozmawia Radosław Marczyński.

O dekrecie Krajowej Rady Narodowej z 6 maja 1945 roku znoszącym autonomię ówczesnego województwa śląskiego i o konsekwencjach prawnych z tym związanych z prawnikiem – specjalistą prawa administracyjnego (dane do wiadomości redakcji) rozmawia Rafał Adamus.

Rozmowy i wywiady
Nie izolujcie g?dki
20 marca 2015

Językoznawcy (także ci ze Śląska) od dawna spierają się czy śląski to gwara czy język. Pan jednoznacznie mówi, że język. Dlaczego? Mówię z entuzjazmem, ale nie „jednoznacznie”. Ze sporów, o których Pan mówi, oczywiście zdaję sobie sprawę, a bywa też, że w nich uczestniczę, choć staram się unikać konfrontacji. Najbardziej mnie pasjonuje badanie faktów językowych, […]

Rozmowy i wywiady

Sąd rejonowy w Opolu rozwiązał SONŚ z powodu nazwy. Powszechnie wiadomo, że nie zgadzacie się z tą decyzją, jakie kroki podejmiecie w tym względzie? Ponieważ było to postanowienie sądu pierwszej instancji, to przysługiwało nam odwołanie do Sądu Okręgowego. Wykorzystaliśmy tę opcję i nasz pełnomocnik już przedłożył odpowiednie pismo procesowe. Zapoznaliśmy się też z prawem o […]

Rozmowy i wywiady
Liczę na współpracę z radnymi
26 stycznia 2015

Jak przebiegała kampania i czy spodziewał się Pan, że zostanie wójtem? Kampania przebiegała bardzo sprawnie, z naszej strony nie była nastawiona na atakowanie przeciwników, skupiliśmy się bowiem na swoich działaniach, przedstawialiśmy ludziom naszą wizję funkcjonowania Gminy i myślę, że teraz trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby założenia kampanijne powoli realizować. Czy spodziewał się Pan, że zostanie […]