Lanie wody
24 sierpnia 2018

W Katowicach powstaną 3 miejskie baseny (w Szopienicach, Brynowie i Ligocie). Te inwestycje zapowiedział już w poprzedniej kampanii wyborczej obecny Prezydent Katowic.

Czym różni się wieś od miasta w układzie przestrzennym? Wieś, podobnie jak miasto ma swoje „centrum”. To najczęściej sklep, kościół, remiza i przystanek. W przypadku miasta w centrum powinny być nie tylko urzędy i szkoły ale również teatry, kina, restauracje czyli to wszystko, co pozwala przyjemnie spędzić czas.

Szyb Pułaski zagrożony!
3 sierpnia 2018

ŚPR zaapelowała do ministra kultury o zaangażowanie w zachowanie cennego architektonicznie kompleksu szybu Pułaski w Katowicach, który jest częścią likwidowanej kopalni „Wieczorek” oraz upomniała się o  powołanie specjalnego funduszu dedykowanego zabytkom industrialnym.

InterCity zatrzyma się w Hajdukach
3 sierpnia 2018

Od 9 grudnia 2018 przywrócone zostaną postoje pociągów międzyregionalnych na dworcu w Chorzowie Batorym. Dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, lider Śląskiej Partii Regionalnej, został oficjalnie powiadomiony o tym rozwiązaniu przez PKP Intercity Spółkę Akcyjną.

W czerwcu odbyła się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego poświęcona dwudziestoleciu Ustawy o samorządzie wojewódzkim. Sesja miała charakter akademii, rozpoczętej inscenizacją posiedzenia inauguracyjnego Sejmu Śląskiego, po której nastąpiły okolicznościowe przemówienia. Zabrakło możliwości dyskusji o obecnym stanie samorządu wojewódzkiego i jego perspektywach.