To musi być obowiązek
22 września 2016

Ponad dziewiętnaście i pół tysiąca dzieci i młodzieży rozpoczęło 1 września 2016 roku naukę języka kaszubskiego oraz własnej historii i kultury w ok. 430 szkołach i 23 przedszkolach w Województwie Pomorskim.