Obywatele czy petenci?
2 listopada 2016

We współczesnym świecie rola mieszkańców i ich wpływ na współdecydowanie o miejscu swojego zamieszkania jest coraz większy. Ma to miejsce w wielu krajach zachodnich, w których aktywność społeczna jest cenioną wartością, a władze pobudzają swoich mieszkańców do działania i dają im odpowiednie ku temu narzędzia. Tak dzieje się także w wielu miejscach w Polsce. Niestety […]

Muzeum Historii Katowic od końca ubiegłego roku prezentuje swoje nowe oblicze. Od września 2015 roku oglądać możemy nowoczesną audiowizualną wystawę poświęconą dziejom Katowic przed nadaniem im praw miejskich.