Nad dolinōm Brynice – Piekarske Wierchy
2 czerwca 2017
0

Piekarske koło RAŚ ruszyło na piyrszo rajza po gōrkach. Wybralimy sie na trzi szczyty – Cerekwica/Kalwario (pol. piekarska kalwaria, 50o22’N 18 o56’E), Ksiynżno Gōra (pol. Księża Góra, 50o23’N 18 o54’E), a Wajnberg (pol. Winna Góra, 50o24’N 18 o56’E).

Piekarsko Kalwario miała downij miano „Cerekwica”. Zno jom kożdy, ftory przejyzdzo bes miasto, abo idzie w moju/siyrpniu na pōńć. Na samym wiyru jes kościōł ze jednom wieżom, „somsiod” piekarskij bazyliki. Kalwario bōła konsekruwano we 1896 roku 21 cyrwca. Mogecie tam porzykać, poszpacyruwać miyndzy kaplickami a stromami.

Ze cyntrōm Pierkor pojechali my dalij bes piekarski kopiec. Niy jes to naturalno gōrka, bes to niy bōła na naszyj liście. Podstawa kopca usuto jes na 333 m npm. Musymy ale wom pedzieć, że mocie samstōnd widok na nojwyższe gōry Wiyrchnigo Ślōnska – Lysá Hora 1321 m npm, a Praděd 1491 m npm. Ȏba som we tajli Wiyrchnigo Ślōnska we Republice Czeskij. Uwidzidzie tys samstōnd Tatry, Beskid Żywiecki, Mały, Ślōnski, rybnicke hołdy, gōrki Woźnik Śl., Lubsze a inksze. Widać tys jak na rynce dwa nasze dzisiejsze szczyty – Ksiynżno a Wajnberg.

Piekarskie koło RAŚ ruszyło na piyrszo rajza po gōrkach. Wybrali sie na trzi szczyty – Cerekwica/Kalwario, Ksiynżno Gōra, a Wajnberg. Foto: Dariusz Krajan

Ksiynżno Gōra, jak padōmy na nia we Piekarach (pol. Księża Góra), jes nojwyższom piekarskom gōrkom, 357 m npm. Noleży do Piekor i Radzionkowa. Piekarsko tajla jes dziko, pozarostano roztomajtymi stromami, krzokami a inkszymi zielami. Trza sam pedzieć, co niyftore śnich som fes ważne do biologow, bo na naszym terynie niy ma jich za wiela. Radzionkowsko tajla jes wyrychtuwano we piykny park do szpacyruwanio, nordic walking a kolarzōw. Jes sam basyn, korty, plac ze maszinami do trynuwanio na świeżym lufcie. Kejś Ksiynżno bōła glacato, bes stromōw jak tera i furgali śnij na szybowcawach.

Cisnymy dalij bes pola a mało dolinka na Wajnberg (pol.Winna Góra), 349 m npm. Do 1945 bōł tam zomek Donnersmarckōw ze parkym, a fōrt na szczycie staro wieża ze kōńca XVIII storoczo. Widok jes śnij piykny – na wschodzie: Świyrklaniec ze jeziorym, Kozi Gōra a wschodnie tajle Piekor, Małopolska (Zagłębie), na zachodzie: Ȏrzech, Radziōnkōw,.Kśiynżno G. a inksze. Zomek bōł spolōny we 1945 roku i tak jak świerklaniecki pałac a zomek zbulone po wojnie. Wieża na szczycie, kejś do wachuwanio okolice, tys stracioła sie we latach powojynnych. Dzisioj znojdziecie ino jejij grōnta. Sōm tys roztōmajte legyndy, co we downych storoczach rabole mieli na Wajnbergu swoja baza, ze ftoryj napodali na handlyrzow, ftorzi rajzuwaly ze Bytonia do Ȏpolo. Miano „Winna Góra” jes skuli tego, co probuwali stowiać na nij winnice a produkuwać wino. No, Kozi Gōra niy ȏstała winnym eldorado, bo nasz klimat bȏł trocha za ȏstry do takij zorty ȏwocōw.

Na sōm ȏstatek pojechalimy jesce do świyrklanieckich sōmsiadōw. Wele kilometra dalij na terynie downych „sadōw”, na zarośnionyj lasym gōrce, znojdziecie wieża ze XIX storoczo. Jes to „romantyczno” ruina, bo tak jom ekstra wybuduwali, podug mody tamtych casow.

Cołko trasa, to 20 km. Wszyjscy dali rada, a Prezes koła przijechoł do nos ze kateringym, coby żodyn z godu niy umar.

Wszyjske fotki ze naszyj rajze wciepnymy na nasz piekarski funpage „Ruch Autonomii Śląska koło Piekary Śląskie.

Jacek Kupka

Comments

comments