InterCity będzie się zatrzymywał w Wielkich Hajdukach!
21 czerwca 2018
0

Z radością chcemy poinformować, że nasze wieloletnie starania związane z zwiększeniem roli dworca Chorzów Batory na mapie kolejowej Polski zakończyły się sukcesem. Działania mające na celu włączenie naszego dworca do sieci połączeń międzyregionalnych rozpoczęły się już kilkanaście lat temu.

Wówczas stowarzyszenie Ruch Autonomii Śląska z Chorzowa próbowało naświetlić problem nienależytego wykorzystania potencjału hajduckiego dworca, przez który pociągi dalekobieżne wyłącznie przejeżdżały. Mieszkańcy Chorzowa, pobliskich Świętochłowic czy części Rudy Śląskiej nawet teraz stale jeszcze muszą dojeżdżać do Katowic bądź Zabrza, aby skorzystać z transportu międzyregionalnego, podczas gdy w innych fragmentach konurbacji katowickiej dostęp do kolei dalekobieżnej jest zdecydowanie łatwiejszy. Niestety jeszcze do niedawna bez wsparcia władz samorządowych naszej inicjatywy nie udało się zrealizować.

Na początku 2018 postanowiliśmy spróbować ponownie – zawiązała się wówczas grupa inicjatywna, w której skład weszli społecznicy, stowarzyszenia (w tym rolę wiodą pełniło chorzowskie koło Ruchu Autonomii Śląska) oraz lokalne media. Nasze działania rozpoczęliśmy od stworzenia profilu na portalu społecznościowym i przybliżenia tematu mieszkańcom. Odzew był znaczący a sam inauguracyjny wpis naszego profilu był wyświetlany ponad 10 000 razy i szeroko komentowany. Poza intensywną promocją idei, rozpowszechnianiem informacji o konsultacjach w sprawie rozkładu jazdy, postanowiliśmy ponownie poprosić o poparcie władze samorządowe – Prezydenta Chorzowa pana Andrzeja Kotalę oraz Marszałka sejmiku pana Henryka Mercika.

Dzięki naszym działaniom Chorzów zyska co najmniej 20 połączeń dalekobieżnych do każdego zakątka Polski. Foto: Chcemy postojów PKP Intercity w Chorzowie Batorym

Starania naszej grupy inicjatywnej wsparte przez władze samorządowe sprawiły, iż spółka PKP Intercity, mając na uwadze interes społeczny, wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na wprowadzenie od rozkładu jazdy 2018/2019 postojów pociągów dalekobieżnych na stacji Chorzów Batory, która została ostatecznie wydana.

Jak czytamy we właśnie przesłanej Marszałkowi Henrykowi Mercikowi przez spółkę PKP Intercity informacji, od grudnia 2018 roku pilotażowo na dworcu Chorzów Batory będą się zatrzymywać pociągi dalekobieżne! Z pisma od przewoźnika dowiemy się jednak , że organizator przejazdów zlecił systematyczne badanie frekwencji, które ma finalnie zadecydować o wprowadzeniu stałych postojów bądź rezygnacji z nich w przyszłości.

Dzięki naszym działaniom Chorzów zyska co najmniej 20 połączeń dalekobieżnych do każdego zakątka Polski – od Świnoujścia przez Olsztyn po Przemyśl a nawet do Lwowa. Zdajemy sobie sprawę z warunkowego charakteru postojów, zatem teraz to tylko od mieszkańców Chorzowa i okolicznych miast zależy czy stacja Chorzów Batory na stałe pojawi się w rozkładzie jazdy a samo otoczenie obiektu ożyje. Dlatego też nasza rola się nie kończy a dalszym zadaniem będzie promocja i rozpowszechnianie informacji o możliwości skorzystania z połączeń, które oferować będzie nasza stacja, tak aby zapewnić jak najwyższą frekwencję.

Pragniemy również dodać, że miasto Chorzów niedawno pozyskało zabytkowy budynek byłego ratusza hajduckiego, który jest zlokalizowany naprzeciwko dworca. Planowane w nim inwestycje dają szansę, że ożywienie tej części Chorzowa staje się bardziej realne, co wpisuje się również w działania chorzowskiego koła RAŚ.

Krzysztof Szulc, Michał Plaza

Comments

comments