Tacyty wręczone!
1 sierpnia 2018
0

29 maja odbyła się uroczystość wręczenia nagrody imienia im. księdza Augustina Weltzla „Górnośląski Tacyt”. Coroczną nagrodę ufundowaną przez Ruch Autonomii Śląska, przyznano już po raz jedenasty.

Tegoroczna gala odbyła się w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. „Tacyty” przyznawane są w dwóch kategoriach: badacz historii oraz popularyzator historii Śląska. W tym roku kapituła nagrodziła: Profesor Grażynę Szewczyk w kategorii badacz oraz Remigiusza Lisa w kategorii popularyzator.

Profesor Grażyna Szewczyk jest germanistka, skandynawistką i tłumaczem literatury niemieckiej oraz skandynawskiej. Jej dorobek naukowy jest bardzo bogaty, co podkreślał profesor Zbigniew Kadłubek podczas wygłaszania laudacji. Profesor Grażyna Szewczyk została uhonorowana za całokształt dorobku naukowego, jednak warto zaznaczyć, iż rok temu ukazała się niezwykle ciekawa, dwutomowa pozycja pod redakcją Pani Profesor, „Katowice oczami Niemców i Polaków”. Właśnie na te książkę zwracał uwagę zarówno profesor Kadłubek, jak i sama laureatka podczas swojego wystąpienia, zaznaczając, że temat literackich opisów Katowic wciąż nie jest należycie poznany.

Laureat Górnośląskiego Tacyta 2018 – Remigiusz Lis, twórca Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.
Autor: Marek Nowara

Z kolei Remigiusz Lis doceniony został za swoją pracę jako lider zespołu kierującego Śląska Biblioteką Cyfrową. O znaczeniu jego pracy mówił zebranym profesor Ryszard Kaczmarek, nazywając go w swojej laudacji jednym z „cichych bohaterów”, o których w ogóle się nie mówi, a ich wkład w kulturę naszego regionu jest ogromny. Laureat przygotował prezentację, dzięki której zgromadzeni na uroczystości mogli zapoznać się z imponującą działalnością Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Następnie laureaci wraz z laudatorami wzięli udział w krótkim panelu dyskusyjnym prowadzonym przez dr Tomasza Słupika pn. „Wielokulturowość Katowic – prawda czy mit?” Organizatorzy postanowili pochylić się kolejny raz nad bardzo aktualnym zagadnieniem wielokulturowości.

Po interesującej dyskusji odbył się krótki koncert Grzegorza Płonki, który w swojej twórczości sięga po dawne pieśni śląskie związane w dużej części z kulturą i tradycjami górniczymi oraz hutniczymi.

 

Marek Nowara

Comments

comments