InterCity zatrzyma się w Hajdukach
3 sierpnia 2018
0

Od 9 grudnia 2018 przywrócone zostaną postoje pociągów międzyregionalnych na dworcu w Chorzowie Batorym. Dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, lider Śląskiej Partii Regionalnej, został oficjalnie powiadomiony o tym rozwiązaniu przez PKP Intercity Spółkę Akcyjną.

– Dzięki naszym działaniom Chorzów zyska co najmniej 20 połączeń dalekobieżnych do każdego zakątka Polski od Świnoujścia przez Olsztyn po Przemyśl, a nawet do Lwowa. Po wielu latach przerwy chorzowianie i mieszkańcy miast okolicznych zyskają należną dostępność do transportu kolejowego. Spółka PKP Intercity zastrzegła jednak,  iż oczekiwane rozwiązanie  zostanie wprowadzone pilotażowo,  co oznacza,   że organizator przejazdów zlecił systematyczne badanie frekwencji. Wyniki badań finalnie zadecydują o wprowadzeniu stałych postojów bądź rezygnacji z nich w przyszłości. Zatem to od samych pasażerów chorzowskiej części śląskiej konurbacji  będzie zależeć czy stacja Chorzów Batory na stałe pojawi się w rozkładzie jazdy – tłumaczy dr inż. arch. Henryk Mercik.

Warto podkreślić, iż rozwój transportu kolejowego , jest jednym z priorytetów programowych Śląskiej Partii Regionalnej.

Dzięki działaniom Śląskiej Partii Regionalnej Chorzów zyska co najmniej 20 połączeń dalekobieżnych do każdego zakątka Polski od Świnoujścia przez Olsztyn po Przemyśl, a nawet do Lwowa. Foto: materiały prasowe

Działania mające na celu włączenie dworca w Hajdukach do sieci połączeń międzyregionalnych rozpoczęły się już  kilkanaście lat temu. Problem naświetlali, a potem konsekwentnie zabiegali o jego rozwiązanie,  działacze chorzowskiego koła Ruchu Autonomii Śląska wraz z chorzowskim radnym  Krzysztofem Szulcem. Działania spopularyzowali wśród mieszkańców Chorzowa, zaangażowali w nie lokalne media oraz przedstawicieli samorządów – dr inż. arch. Henryka Mercika z Zarządu Województwa Śląskiego i Andrzeja Kotalę, prezydenta Chorzowa.

Starania grupy inicjatywnej wsparte przez władze samorządowe sprawiły, iż spółka PKP Intercity, mając na uwadze interes społeczny, wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na wprowadzenie postojów pociągów dalekobieżnych na stacji Chorzów Batory w rozkładzie 2018/2019.

Stacja Batory nie tylko przyczyni się do znaczącego zwiększenia dostępności transportu kolejowego dla mieszkańców chorzowskiej części śląskiej konurbacji, ale także pozwoli na ożywienie tej dzielnicy Chorzowa, szczególnie w kontekście niedawnego przejęcia przez miasto neobarokowego gmachu dawnego ratusza gminy Wielkie Hajduki, wybudowanego na początku XX wieku, a zlokalizowanego nieopodal dworca.

Red.

Comments

comments