ŚPR podsumowuje pierwszy etap działalności
6 sierpnia 2018
0

Liderzy Śląskiej Partii Regionalnej zorganizowali spotkanie, na którym podsumowali dotychczasowe działania partii.

Na początku dr Ilona Kanclerz przypomniała historię i okoliczności powstania ŚPR. Następnie krótko omówiła szereg spotkań w terenie liderów partii, które odbyły się między innymi w Rudzie Śląskiej, Wiśle, Rybniku czy Tarnowskich Górach, a także przypomniała o szeregu konferencji prasowych, podczas których liderzy ŚPR zabierali głos w ważnych dla regionu sprawach (propozycja programu Śródmieście +, gospodarki odpadami, walka z wykluczeniem społecznym dzieci itp).

Później przypomniano zebranym główne punkty programu Śląskiej Partii Regionalnej. Jerzy Gorzelik przybliżył elementy  związane z edukacją, transportem publicznym oraz udziałem samorządów we wpływach z podatku VAT. Jak podkreślił Gorzelik, ŚPR chce by Śląsk za kilka lat stał się regionem z najlepszym system edukacji w kraju. Stanie się tak między innymi dzięki dodatkowym lekcjom języków obcych czy zwiększeniu nakładów na edukację do 6% PKB. Z kolei na przykładzie podziału wpływów z podatków, Gorzelik przypomniał, że ŚPR oprócz konkretnych propozycji możliwych do realizacji od zaraz, postuluje również szereg zmian systemowych, które jednak muszą znaleźć zrozumienie także na szczeblu centralnym. ŚPR proponuje, by rząd w Warszawie „podzielił się” wpływami z VAT. Na początek w wysokości 1% dla każdego ze szczebli samorządu. Przyniesie do wymierne korzyści dla każdej gminy, powiatu i województwa. Dzięki tym środkom będą możliwe nowe inwestycje, choćby w transport publiczny.

Przedstawiciele Śląskiej Partii Regionalnej spotkali się z mieszkańcami aby podsumować pierwszy etap swojej działalności. Foto: Marek Nowara

Kolejnym głośnym postulatem ŚPR jest modyfikacja rządowego programu Mieszkanie+, tak by odpowiadał on regionalnej specyfice. O propozycji Śródmieście+ mówił Marek Nowara, radny Katowic, członek ŚPR. Przypomniał, iż program rządowy nie jest dostosowany do naszej specyfiki, śląskich miasta, które wymagają bardzo gruntownej rewitalizacji, zwłaszcza w centrach. Takiej rewitalizacji powinien służyć program mieszkaniowy. Niestety forsowany przez władze centralne pomysł zakłada budowanie nowych osiedli w szczerym polu, a koszty związane z budową szeroko rozumianej infrastruktury spadają na barki samorządów. Tymczasem skrojony na miarę program mógłby zarówno pomóc mieszkańcom w problemach mieszkaniowych, jak i przyczynić się do rewitalizacji i ożywiania śląskich śródmieść.

Drugą część spotkania zdominowała dyskusja związana ze zbliżającą się kampanią wyborczą, jak i propozycjami dotyczącymi programu ŚPR. Uczestnicy podkreślali  potrzebę stworzenia bardzo konkretnych propozycji programowych mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców i próbę rozwiązania wielu realnych problemów. Z drugiej strony część osób oczekuje, by ŚPR koncentrowała się również na wizji rozwoju regionu w dłuższej perspektywie, promowała idee i swoje wartości. Dotychczasowe działania Śląskiej Partii Regionalnej jasno pokazują, że mamy konkretne propozycje w tych dwóch obszarach.

Red.

Comments

comments