Tyta pōłnŏ nadzieje. Najlepsza oferta edukacyjna w Polsce
18 października 2018
0

Jak co roku z początkiem września dzieci i młodzież w całej Polsce rozpoczęły nowy rok szkolny. Z tej okazji zarząd Śląskiej Partii Regionalnej zaprezentował postulaty partii związane z edukacją i szkolnictwem.

– Podstawą przyszłego rozwoju naszego regionu nie będzie już przemysł wydobywczy, jak chciałby rząd w Warszawie, lecz nowoczesna edukacja – mówi Jerzy Gorzelik, lider RAŚ i sekretarz ŚPR. – Nie zorganizują jej dla nas władze centralne, których stosunek do problemu oświaty widoczny jest w przekazywaniu na ten cel samorządom coraz mniejszych środków. Sam samorząd wojewódzki musi w tym roku dopłacić do rządowej subwencji aż 33 miliony złotych – dodaje.

Zdaniem Gorzelika nie ma czasu, by oglądać się na Warszawę, śląskie samorządy muszą własnymi siłami zapewnić lepszy start naszym dzieciom. – Dobrze wykształcone społeczeństwo to magnes dla inwestorów i gwarancja powstawania lepszych miejsc pracy – mówi Gorzelik. – W dzisiejszym świecie znajomość języka ojczystego jest niewystarczająca, władanie co najmniej jednym językiem obcym jest kluczowe dla znalezienia lepszej, lepiej płatnej pracy, poznania świata (systemy informatyczne oparte są na języku angielskim) i podniesienia samooceny – dodaje.

Łatwo obliczyć, przyjmując liczbę trzystu tysięcy dzieci i młodzieży w szkołach naszego województwa i podstawową stawkę za godzinę lekcyjną pracy nauczyciela w przeliczeniu na ucznia, że wprowadzenie dodatkowej godziny języka angielskiego w szkołach to koszt ok. 22 mln zł. – Realnym postulatem jest współfinansowanie tego programu przez władze województwa i samorządy lokalne – mówi Janusz Dubiel, wicedyrektor liceum im. J. Słowackiego w Chorzowie.

Aleksander Uszok uważa, że w śląskich szkołach, również w Katowicach, każde dziecko powinno w pełni rozwijać swoje talenty, tak aby szkoły były miejscem przyjaznym i otwartym. Aby tak się stało, trzeba przede wszystkim zmniejszyć liczebność klas. Obecny niż demograficzny jest doskonałą ku temu okazją, ale trzeba zmienić sposób patrzenia na edukację w miastach naszego regionu.

– Nie możemy dłużej postrzegać edukacji tylko z perspektywy kosztów, musimy zacząć myśleć o niej jako o inwestycji w przyszłość śląskich miast. Tylko małe klasy sprawią, że każdy uczeń będzie miał okazję być potraktowany w sposób indywidualny, a nauczyciele nie będą zmuszeni ograniczać się do formy wykładowej i klasówek – mówi Uszok, pracownik Miejskiego Domu Kultury na Kostuchnie i katowicki radny.

Dr hab. Małgorzata Myśliwiec deklaruje wspieranie przez ŚPR współpracy między szkołami branżowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Przy okazji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw zorganizowane zostaną targi edukacyjne, które umożliwią śląskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego.

Działacze Śląskiej Partii Regionalnej deklarują, że w ciągu dziesięciu lat doprowadzą do stworzenia na Śląsku najlepszej oferty edukacyjnej w Polsce

Janusz Dubiel proponuje także rozwiązanie problemu obciążenia uczniowskich kręgosłupów oraz kwestii realizacji programu kształcenia w przypadku zwolnienia chorobowego nauczyciela – Doprowadzimy do wydłużenia czasu pracy świetlic, by uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych odrabiali zadania w szkole i zwolnieni zostali z obowiązku noszenia tornistrów – mówi Dubiel. – We współpracy z kuratorium oświaty wprowadzimy “Pogotowie nauczycielskie”: bazę nauczycieli, którzy będą mogli obejmować zastępstwa przedmiotowe w celu zapewnienia kontynuacji zajęć z nauczycielem danego przedmiotu, przy zaangażowaniu nauczycieli emerytowanych i młodych, jeszcze bez stałych etatów lub z małą ilością godzin – dodaje.

Działacze Śląskiej Partii Regionalnej deklarują, że w ciągu dziesięciu lat doprowadzą do stworzenia na Śląsku najlepszej oferty edukacyjnej w Polsce.

 

Podstawowe postulaty

1) W szkołach podstawowych wprowadzimy dodatkową lekcję języka angielskiego tygodniowo, współfinansowaną po połowie przez województwo i gminę;

2) Doprowadzimy do obniżenia liczby uczniów w klasach do 24 (wobec dopuszczalnych obecnie 35);

3) Wesprzemy współpracę między szkołami branżowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami – wykorzystamy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw do organizacji targów edukacyjnych, które umożliwią śląskiej młodzieży zapoznanie się z ofertą kształcenia zawodowego;

4) Wesprzemy współpracę wyższych uczelni z liceami akademickimi i tworzenie na wyższych uczelniach praktycznych ścieżek przedmiotowych;

5) Doprowadzimy do wydłużenia czasu pracy świetlic, by uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych odrabiali zadania w szkole i zwolnieni zostali z obowiązku noszenia tornistrów;

6) We współpracy z kuratorium oświaty wprowadzimy “Pogotowie nauczycielskie” – bazę nauczycieli do obejmowania zastępstw przedmiotowych w celu zapewnienia kontynuacji zajęć z nauczycielem danego przedmiotu przy zaangażowaniu nauczycieli emerytowanych i młodych, jeszcze bez stałych etatów lub z małą ilością godzin.

 Wiktoria Tombarkiewicz

Comments

comments