O Śląsk trzeba powalczyć obywatelsko
5 października 2015

Z profesorem Zbigniewem Kadłubkiem – kandydatem do sejmu z listy Zjednoczeni dla Śląska, filologiem klasycznym, ale przede wszystkim pisarzem, śląskim regionalistą i reprezentantem Ślązaków w sejmie podczas prezentowania obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych praz języku regionalnym rozmawia Jacek Tomaszewski.

Śląsk jest jednością
1 września 2015

Z Dietmarem Brehmerem – dziennikarzem i działaczem regionalnym, wieloletnim przewodniczącym Niemieckiej Wspólnoty Roboczej “Pojednanie i Przyszłość” oraz prezesem Górnośląskiego TowarzystwaCharytatywnego rozmawia Radosław Marczyński.

O dekrecie Krajowej Rady Narodowej z 6 maja 1945 roku znoszącym autonomię ówczesnego województwa śląskiego i o konsekwencjach prawnych z tym związanych z prawnikiem – specjalistą prawa administracyjnego (dane do wiadomości redakcji) rozmawia Rafał Adamus.