Rozmowy i wywiady
Nie izolujcie g?dki
20 marca 2015

Językoznawcy (także ci ze Śląska) od dawna spierają się czy śląski to gwara czy język. Pan jednoznacznie mówi, że język. Dlaczego? Mówię z entuzjazmem, ale nie „jednoznacznie”. Ze sporów, o których Pan mówi, oczywiście zdaję sobie sprawę, a bywa też, że w nich uczestniczę, choć staram się unikać konfrontacji. Najbardziej mnie pasjonuje badanie faktów językowych, […]

Rozmowy i wywiady

Sąd rejonowy w Opolu rozwiązał SONŚ z powodu nazwy. Powszechnie wiadomo, że nie zgadzacie się z tą decyzją, jakie kroki podejmiecie w tym względzie? Ponieważ było to postanowienie sądu pierwszej instancji, to przysługiwało nam odwołanie do Sądu Okręgowego. Wykorzystaliśmy tę opcję i nasz pełnomocnik już przedłożył odpowiednie pismo procesowe. Zapoznaliśmy się też z prawem o […]

Rozmowy i wywiady
Liczę na współpracę z radnymi
26 stycznia 2015

Jak przebiegała kampania i czy spodziewał się Pan, że zostanie wójtem? Kampania przebiegała bardzo sprawnie, z naszej strony nie była nastawiona na atakowanie przeciwników, skupiliśmy się bowiem na swoich działaniach, przedstawialiśmy ludziom naszą wizję funkcjonowania Gminy i myślę, że teraz trzeba dołożyć wszelkich starań, żeby założenia kampanijne powoli realizować. Czy spodziewał się Pan, że zostanie […]

Rozmowy i wywiady
Czas na śląskiego senatora
22 stycznia 2015

– Pierwsze pytanie w Jaskółce jest dość oczywiste. Dlaczego kandydujesz z własnego komitetu „Ze Śląska – nie z partii” a nie z komitetu Ruchu Autonomii Śląska? Trzy lata temu właśnie z niego zdobyłeś w tym samym głosowaniu drugi wynik, przegrywając z wicepremier Elżbietą Bieńkowską. – To była przede wszystkim kwestia terminów. Zdecydowałem się kandydować 12 […]

Rozmowy i wywiady

Znamy wyniki wyborów. RAŚ ma 4 radnych w sejmiku. Prognozował pan sześciu radnych i choć w okręgach chorzowskim i katowickim RAŚ był często nawet drugą siłą , udało się zdobyć 4 mandaty. Jak ocenia pan ten wynik? Ostatnie wybory samorządowe są umiarkowanym sukcesem RAŚ. W sejmiku w porównaniu do 2010 r. liczba radnych wzrosła z […]

Rozmowy i wywiady
Odczarować autonomię
7 stycznia 2015

Niedawno nakładem Wydawnictwa Prasa i Książka Grzegorza Grzegorka wydano Pana rozprawę doktorską „Autonomia Śląska w perspektywie historycznej i współczesnej”. W zakończeniu pisze Pan i wyjaśnia, dlaczego „idea autonomicznego województwa śląskiego nie jest wizja utopijną”, a „ten region spełnia niemal wszystkie warunki, któremu można postawić podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie autonomii”. Czy mógłby Pan dla czytelników […]

Rozmowy i wywiady
Wszyscy jesteśmy naznaczeni
22 lipca 2014

Wszyscy jesteśmy naznaczeni. Taka myśl przyszła mi do głowy podczas lektury Pana książki „Duchy wojny 4. Dziennik żołnierski 1942-1944. W objęciach śmierci.” Czy podczas tych wielu godzin rozmów z Górnoślązakami doświadczonymi przez wojnę wcieleniem do Wehrmachtu, wywózką w głąb Rosji lub aresztowaniem i osadzeniem w obozie, zwątpił Pan choć raz? Pomyślał Pan, że to może […]

Rozmowy i wywiady

Pytam Panią jako naukowca zajmującego się sprawami Górnego Śląska z pewnego oddalenia. Zacznę prosto, wręcz banalnie. Czy Ślązacy mają prawo mienić się narodem? W moim przekonaniu mają takie prawo, ponieważ deklarację narodową – podobnie jak wielu współczesnych badaczy – traktuję jako subiektywny wybór. Nie jestem jednak przekonana, czy faktycznie warto stawiać pytanie o prawo. Za […]

Rozmowy i wywiady
Razem do wyborów!
25 kwietnia 2014

Z pewnością zapoznał się Pan ze stanowiskiem Rady Górnośląskiej w sprawie udzielenia poparcia Komitetowi Wyborczemu Ruchu Autonomii Śląska w najbliższych wyborach samorządowych. Czy podziela Pan zawarte w nim treści? Obecny sposób sprawowania władzy w regionach jest karykaturą samorządności. Partie mające przedstawicieli w sejmie najpierw bez żadnych zahamowani przyznają sobie subwencje na swoją działalność, a potem […]

Rozmowy i wywiady
Skuteczny dla regionu
24 kwietnia 2014

Jakie podstawowe cele przyświecają panu w pracy radnego? Zasiadając w ławach Sejmiku skutecznie pracuję na rzecz miast, z którymi jestem związany. Radnym wojewódzkim jestem o połowę krócej niż pozostali, a mówią, że jestem lepszy od starych wyjadaczy sejmikowych. Skąd się bierze moja siła? Staram się być zawsze do dyspozycji mieszkańców, we wszystkich sprawach, które leżą […]