Dobra zmiana
28 września 2016

Gorące mieliśmy lato, a i pogoda swoje dołożyła… Wielu ludzi dostaje wręcz białej gorączki, kiedy przyjdzie im choćby przypadkiem obejrzeć telewizyjne „Wiadomości”. Powodów niezadowolenia, a często nawet rozpaczy nie szczędzi miłościwie nam w kraju panująca partia, która zwyciężyła w wyborach głosami około jednej czwartej społeczeństwa.

Przed dziewięćdziesięciu laty – zaledwie osiem lat po powstaniu niepodległego państwa polskiego – obywatelom Rzeczpospolitej zafundowano „dobrą zmianę”. Józef Piłsudski – watażka duchowo zakorzeniony w tradycjach Wschodu – uznał, że rządy prawa i demokracja parlamentarna to szkodliwy zabobon.