Nasi liderzy do sejmiku
30 sierpnia 2018

Śląska Partia Regionalna w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego stawia na doświadczonych samorządowców, cenionych pracowników naukowych i odnoszących sukcesy przedsiębiorców.

InterCity zatrzyma się w Hajdukach
3 sierpnia 2018

Od 9 grudnia 2018 przywrócone zostaną postoje pociągów międzyregionalnych na dworcu w Chorzowie Batorym. Dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, lider Śląskiej Partii Regionalnej, został oficjalnie powiadomiony o tym rozwiązaniu przez PKP Intercity Spółkę Akcyjną.

Po 181 dniach od złożenia wniosku do Sądu Okręgowego w Warszawie Śląska Partia Regionalna została wpisana do ewidencji partii politycznych. To jedno z najdłużej trwających postępowań w sprawie  rejestracji partii w historii III Rzeczpospolitej.