Odezwa o narodowości śląskiej
3 kwietnia 2016

Jak wszyscy wiemy, współczesne pojęcia narodu i narodowości wykrystalizowały się w czasach Wiosny Ludów. Wtedy także na popularności zyskała idea solidaryzmu narodowego. Najlepszym tego przykładem była tzw. Liga Polska skupiająca różne środowiska działające na korzyść narodowości polskiej.

Historia
Wszyscy skazani
2 marca 2015

Wśród obywateli państw dotkniętych stalinizmem popularne było powiedzenie przypisywane słynnemu stalinowskiemu prokuratorowi Andriejowi Wyszyńskiemu, które brzmiało: dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Jednak polskie władze w lutym 1945 roku zrobiły coś odwrotnego. Stworzyły taki akt prawny, że na jego podstawie można było skazać niemal każdego Ślązaka. Odwołania od wyroku – delikatnie zwanego postanowieniem – […]

Historia

Przez kolegów szkolnych był jednak opisywany jako człowiek otwarty, naturalny, odważny i pogodzony z życiem. Po ukończeniu gimnazjum w Legnicy, rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Z upływem czasu widział, że trudna praca przybliża go do upragnionego celu, jednak wybuch Wielkiej Wojny spowodował, że zamiast kapłaństwa wpierw został powołany do służby wojskowej. Dwukrotnie ranny, […]

Historia
Górnośląska rzetelność doceniona
10 września 2014

Dokładnie 4 września 1790 roku Tarnowskie Góry odwiedził Johann Wolfgang Goethe. Poeta na Górny Śląsk zawitał jako nadzorca fabryk w Illmenau. Celem wizyty była sprowadzona z Anglii dwa lata wcześniej maszyna parowa do odwadniania wyrobisk w kopalni srebra i ołowiu Friedrichsgrube. Poza Tarnowskimi Górami Goethe wraz z generałem armii pruskiej księciem sasko-weimarskim Karolem Augustem oraz […]

Historia
Sto lat temu na Górnym Śląsku
15 lipca 2014

Mimo wcześniejszych obaw, Górny Śląsk nie został bezpośrednio objęty działaniami wojennymi. Obawy te dotyczyły możliwej ofensywy rosyjskiej. Już na początku sierpnia pułki górnośląskie zajęły Zagłębie Dąbrowskie. Jak podaje Roland Gerhke w Historii Górnego Śląska, strach oddaliły głównie sukcesy armii niemieckiej pod przywództwem Paula von Hindenburga na przełomie 1914 i 1915 roku odnoszone na Mazurach. To […]

Historia

Miasto Chorzów powstało z połączenia miasta Królewska Huta, gminy Nowe Hajduki (wyodrębnionej z powiatu świętochłowickiego) oraz wsi Chorzów, do której cztery lata wcześniej przyłączono Maciejkowice. Ewenementem było to, że przyłączając do ogromnego ośrodka miejskiego malutką wieś Chorzów nazwano całość nazwą tej drugiej. Mało tego. Zadbano, aby nazwa miasta Królewska Huta na zawsze zniknęła ze współczesnych […]

Rozmowy i wywiady
Razem do wyborów!
25 kwietnia 2014

Z pewnością zapoznał się Pan ze stanowiskiem Rady Górnośląskiej w sprawie udzielenia poparcia Komitetowi Wyborczemu Ruchu Autonomii Śląska w najbliższych wyborach samorządowych. Czy podziela Pan zawarte w nim treści? Obecny sposób sprawowania władzy w regionach jest karykaturą samorządności. Partie mające przedstawicieli w sejmie najpierw bez żadnych zahamowani przyznają sobie subwencje na swoją działalność, a potem […]

Historia

Jednak dziś proponuję zatrzymać się przy kwestiach formalnych. Otóż śledzenie tworzenia polskiej administracji na Górnym Śląsku dostarcza nam wielu ciekawostek. Zacznijmy na początku od wydarzeń symbolicznych. Otóż 18 marca 1945 roku Zawadzki, który 6 dni wcześniej został mianowany wojewodą śląskim i Pełnomocnikiem Rządu na Okręg Śląska Opolskiego, zorganizował w Katowicach manifestację z okazji oficjalnego przejęcia […]

Publicystyka
Uprzejmie donoszę
3 marca 2014

Oczywiście przytoczenie tekstu donosu wywołało uśmiech na ustach słuchaczy, jednak po niedawnych wydarzeniach jestem w stanie wczuć się w sytuację jego autora. Mogła go napisać osoba, która w powojennej sytuacji znalazła się w Bytomiu, przywieziona ze Wschodu, nieznająca specyfiki regionu, gdzie wszystko wydawało się wrogie i obce, a jedynym źródłem informacji była propaganda tworzącego się […]

Publicystyka
Koniec tragedii początkiem nowej
11 listopada 2013

Jedenastego listopada zakończyła się Wielka Wojna, w której zginęło 56 tyś. Górnoślązaków. Jednak zakończenie tego konfliktu wcale nie oznaczało dla mieszkańców Górnego Śląska końca kłopotów. To właśnie na mocy traktatu wersalskiego, czyli układu pokojowego kończącego I wojnę światową, miał zostać rozpisany na Górnym Śląsku plebiscyt. Po wojennych trudach Górnoślązacy zostali wciągnięci w konflikt pomiędzy odradzającym […]