Publicystyka
?Polskie? obozy?
30 stycznia 2015

Po pierwsze, fakt, że ówczesne władze polskie nie miały demokratycznej legitymizacji, jest bez znaczenia. Ustrój demokratyczny, jakkolwiek stanowi obecnie w naszym kręgu cywilizacyjnym polityczny fetysz, nie jest kryterium rozstrzygającym o legalności państwa. Polska Rzeczpospolita Ludowa była legalnym państwem: efektywnie sprawowała kontrolę nad swoim terytorium i cieszyła się uznaniem międzynarodowym. Również bez znaczenia jest okoliczność, że […]

Historia

Pochodzę ze śląskiej rodziny, nietypowej pod jednym względem – byłem jedynakiem. Ojciec pracował jako spawacz w Hucie Laura i chociaż miał II grupę volkslisty, zawsze mówił o sobie Ślązak – nie Niemiec, nie Polak, ale właśnie Ślązak. Został aresztowany wcześniej i osadzony w obozie w Mysłowicach, a ja w kwietniu 1945 roku razem z matką […]

Śląskie sprawy

W roku 2012 w katowickiej archikatedrze zawisła ufundowana przez wojewodę tablica upamiętniająca ofiary Tragedii Górnośląskiej – jednak wyłącznie te deportowane do ZSRR. Nie ma na niej słowa o obozach w Zgodzie czy Łambinowicach. – Wszak Rzeczpospolita w 1990 roku miała ważniejsze problemy niż białe plamy z historii Górnego Śląska – mówił w homilii 26 stycznia […]