W dniu 24 września 2017 roku odbędą się wybory do niemieckiego Bundestagu. Po raz pierwszy wystartuje w nich kandydat, który otwarcie opowiada się za uznaniem języka śląskiego i narodowości śląskiej, a także za autonomią Górnego Śląska w ramach państwa polskiego.

Śląskie sprawy

Kiedy grupa siedmiu śląskich emigrantów zakładała w bawarskim Würzburgu Inicjatywę dla Autonomii Śląska (Initiative für Autonomie Schlesiens), z pewnością nie spodziewali się, że wzbudzą panikę w części polskich mediów. Zamieszkali na terenie RFN Ślązacy, po części legitymujący się także polskim paszportem, powołali do życia stowarzyszenie, przeznaczone dla tych spośród całej rzeszy śląskich emigrantów, którzy czują […]