Rozmowy i wywiady

Sąd rejonowy w Opolu rozwiązał SONŚ z powodu nazwy. Powszechnie wiadomo, że nie zgadzacie się z tą decyzją, jakie kroki podejmiecie w tym względzie? Ponieważ było to postanowienie sądu pierwszej instancji, to przysługiwało nam odwołanie do Sądu Okręgowego. Wykorzystaliśmy tę opcję i nasz pełnomocnik już przedłożył odpowiednie pismo procesowe. Zapoznaliśmy się też z prawem o […]